Formulář pro odstoupení od smlouvy

Poučení o právech při odstoupení kupujícího - spotřebitele od smlouvy.

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem, kdy kupující nebo jím pověřená osoba převzala zboží, s výjimkou dopravce.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující informuje o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením. K tomuto účelu může použít Návratový formulář - Odstoupení spotřebitele od smlouvy.


Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující pošle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, i když oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno nejpozději v poslední den lhůty.


Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne doručení zakoupeného zboží zaslat nepoškozené a nepoužité zboží v nepoškozeném a nepopsaném originálním balení na vlastní náklady zpět na adresu:

 

PROTETIKA e-shop

 

Elišky Krásnohorské 29, 736 01 Havířov

 

K zásilce přiloží kopii nebo originál faktury a návratový formulář.Kupujícímu doporučujeme zasílat zásilky doporučeně nebo vracené zboží pojistit. Zásilky na dobírku nebudou z naší strany převzaty.


Po vrácení zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy, bude kupujícímu vrácena cena, která byla za toto zboží kupujícím zaplacena, včetně nákladů na doručení zásilky.


 

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 

Pokud bylo zboží vráceno nepoužité, nepoškozené a v originálním obalu, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení odstoupení od smlouvy a doručení zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy. 

Počáteční náklady na dopravu, které jste zaplatili Vám budou vráceny v případě, že vrátíte všechny položky z Vaší objednávky.

Jakmile vrátíte jen některé položky z objednávky a ostatní si ponecháte, počáteční náklady na dopravu Vám vráceny nebudou.


Prodávající není povinen vrátit zákazníkovi platby uvedené v prvním odstavci před tím, než je mu zboží fyzicky doručeno zpět.


V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité, poškozené nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu, a to maximálně ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.


Tato webová stránka používá cookies. Více informací naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů.

Souhlasím